Numer wpisu:1719

Data wpisu:10/30/2009

Data wydania wyroku:08/03/2009

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 249/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Mariusz Leśniewski

Oznaczenie pozwanego:Aviva - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Nie odpowiadamy również za szkody, jeżeli doszło do niej w innych okolicznościach niż podano przy jej zgłoszeniu."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót