Numer wpisu:4484

Data wpisu:04/11/2013

Data wydania wyroku:02/01/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1248/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Uczciwej Konkurencji pomiędzy Przedsiębiorcami CLARITY w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Piotr Adamczyk - EMEDUZA MEDIA

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz firmy kurierskie"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót