Numer wpisu:2543

Data wpisu:09/19/2011

Data wydania wyroku:07/05/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1906/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Damptour Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie, lub osoby współtowarzyszące szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania (hotel, autokar, prom itp.)."

Branża:Turystyka


Powrót