Numer wpisu:2526

Data wpisu:09/19/2011

Data wydania wyroku:05/20/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1153/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Robert Pięta

Oznaczenie pozwanego:Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w innych okolicznościach niż podano w zgłoszeniu szkody"

Branża:Turystyka


Powrót