Numer wpisu:3300

Data wpisu:07/03/2012

Data wydania wyroku:04/05/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3675/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:ABM INVESTMENTS sp. z o.o. sp. k z/s w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strona zobowiązana do kupna nie może odmówić odbioru lokalu mieszkalnego i części wspólnych budynku powołując się na fakt istnienia usterek. Odmowę podpisania protokołu odbioru traktuje się jako nieprzystąpienie do odbioru"

Branża:Nieruchomości


Powrót