Numer wpisu:5815

Data wpisu:10/02/2014

Data wydania wyroku:05/29/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 10529/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Krzysztof Rdest

Oznaczenie pozwanego:Dagmara Muszyńska - PDM w Będzinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Do przesyłki należy dołączyć: 1. Fakturę zakupu, 2. Informacje o numerze konta bankowego- jeśli płatność za zamówienie była realizowana inaczej niż przelewem na konto. W przypadku niedotrzymania powyższych warunków zwrot nie będzie rozpatrywany"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót