Numer wpisu:4664

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:03/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2994/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda: Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "EXECUTIO IURIS" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Urszula Kopczyńska

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep gwarantuje zwrot wartości zamówienia przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Zwrot wartości zamówienia pomniejszany jest dodatkowo o poniesiony przez sklep forART.pl koszt dostawy również wtedy gdy zamówienie było wysłane na koszt sklepu i opłata ta nie była pobrana w pierwotnym zamówieniu"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót