Numer wpisu:2702

Data wpisu:11/07/2011

Data wydania wyroku:07/28/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1334/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Piotr Kawalec Agencja Promocyjna "KLAN 2" Piotr Kawalec

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Stawający uzgadniają, że obliczona w wyżej podany sposób cena lokalu.... złotych brutto. Cena nie może ulec zmianie, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót