Numer wpisu:5226

Data wpisu:08/28/2013

Data wydania wyroku:01/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3721/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Zibi Detal Sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zibi zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Programu w dowolnym czasie bez podania przyczyny przy zachowaniu odpowiednich form informacji"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót