Numer wpisu:5757

Data wpisu:08/11/2014

Data wydania wyroku:05/21/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 10727/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Tomasz Wróblewski - Tomitech w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wynajmu jest niemożliwy"

Branża:Inne usługi


Powrót