Numer wpisu:2170

Data wpisu:02/09/2011

Data wydania wyroku:10/05/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1778/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Jolanta Walas-Zdunek - Biuro Podróży Sun Sport z siedzibą w Kaliszu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający w ciągu trzech dni od dnia, w którym został poinformowany o zmianie warunków ma obowiązek poinformować Organizatora o przyjęciu lub odrzuceniu nowych warunków. Brak odpowiedzi w tym terminie jest traktowane jako akceptacja nowych warunków"

Branża:Turystyka


Powrót