Numer wpisu:1064

Data wpisu:03/21/2007

Data wydania wyroku:11/22/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 140/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Daniela Stryczek

Oznaczenie pozwanego:Dariusz Pisarzowski

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Karę umowną w przypadku kupna/sprzedaży określa się w wysokości 30% wartości nieruchomości określonej w umowie pośrednictwa przez właściciela, zaś w przypadku najmu – potrójną wartość miesięcznej kwoty czynszu najmu. Brak zapłaty kary umownej spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową”

Branża:Nieruchomości


Powrót