Numer wpisu:4721

Data wpisu:05/23/2013

Data wydania wyroku:02/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3309/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Maciej Zubilewicz

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Firma Matsu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie publikowane są na stronie sklepu rcMATSU w odpowiedniej zakładce i obowiązują od momentu publikacji"

Branża:Sprzedaż konsumencka


Powrót