Numer wpisu:4671

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:02/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2473/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Digital Alea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator nie bierze również odpowiedzialności za usługi pocztowe (...)"

Branża:Inne usługi


Powrót