Numer wpisu:4530

Data wpisu:04/23/2013

Data wydania wyroku:02/08/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2538/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Detal Koncept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania konkursu, gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną"

Branża:Inne usługi


Powrót