Numer wpisu:4774

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:03/07/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3009/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "EXECUTIO IURIS" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Jakub Kidawa

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione pierwotnie za wysłanie przesyłki"

Branża:Inne usługi


Powrót