Numer wpisu:5832

Data wpisu:10/31/2014

Data wydania wyroku:08/25/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 11907/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Ditri sp. z o.o. z siedzibą w Chotomowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Spod odpowiedzialności Operatora wyłączone są również wszelkie zamieszczane przez Użytkowników treści, które okażą się nieprawdziwe, niepełne, nieścisłe, nieczytelne lub zamieszczone z opóźnieniem"

Branża:Inne usługi


Powrót