Numer wpisu:4448

Data wpisu:04/10/2013

Data wydania wyroku:02/29/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5459/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Spółka 2a Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i partnerzy Spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Abonent nie ma prawa domagać się zwrotu części abonamentu za okres od daty rozwiązania umowy do końca okresu obrachunkowego w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu obrachunkowego"

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 11 września 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 5460/11) utrzymujący w mocy w całości wyrok zaoczny z dnia 29 lutego 2012 r.

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót