Numer wpisu:1583

Data wpisu:03/30/2009

Data wydania wyroku:05/25/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 83/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa Spółka Akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wysokość odszkodowania pomniejsza się o procent udzielonej zniżki za zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, jeżeli nie zadziałały one w momencie zajścia zdarzenia, które spowodowało szkodę."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót