Numer wpisu:4447

Data wpisu:04/10/2013

Data wydania wyroku:02/20/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3558/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Mount spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świętochłowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w siedzibie MOUNT sp. z o.o. lub na stronie internetowej (...)"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót