Numer wpisu:7287

Data wpisu:11/21/2018

Data wydania wyroku:07/01/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 3375/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Tomasz Grobelny

Oznaczenie pozwanego:Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Deweloper ma prawo, w przypadku nie dokonania przez Nabywcę zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, do wstrzymania się z dokonaniem przejęcia/przekazania lokalu mieszkalnego zgodnie z Umową"

Branża:Nieruchomości


Powrót