Numer wpisu:4686

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:02/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 499/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Bronisław Dudek

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń..."

Branża:Handel elektroniczny


Powrót