Numer wpisu:2791

Data wpisu:01/18/2012

Data wydania wyroku:02/26/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 651/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku imprez samolotowych biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 12-godzinne opóźnienia od podanych czasów wylotu z kraju"

Branża:Turystyka


Powrót