Numer wpisu:4757

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:02/15/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 5378/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Piotr Kolecki

Oznaczenie pozwanego:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Puri-Pharma" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Podstawą do złożenia reklamacji jest sprawdzenie zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia paczki oraz sporządzenia protokołu reklamacyjnego. W przypadku niezastosowania się do powyższej informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane"

Branża:Inne usługi


Powrót