Numer wpisu:5838

Data wpisu:11/04/2014

Data wydania wyroku:09/11/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 1886/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:BIURO POŚREDNICTWA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI APARTAMENT Sp. z o.o. w Toruniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony ustalają, że wynagrodzenie PRZEDSIĘBIORCY, za wykonanie niniejszej umowy wyniesie: 2,9% brutto (dwa procent) wartości nieruchomości"

Branża:Nieruchomości


Powrót