Numer wpisu:4566

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:03/06/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3764/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maria Czarnek

Oznaczenie pozwanego:Leszek Stoiński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli stwierdzisz, że towar który zakupiłeś posiada wadę ukrytą powinieneś zgłosić ten fakt pisząc e-mail na adres biuro@czescidoamerykanow.pl nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki. Za wady zgłoszone w późniejszym terminie nie odpowiadamy"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót