Numer wpisu:1403

Data wpisu:05/07/2008

Data wydania wyroku:09/07/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 92/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia "Inwest-Dom" w Bielsku Białej

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W przypadku sprzedaży apartamentu w sytuacji opisanej w par. 7 ust. 2 pkt. B, spółdzielnia zwróci członkowi równowartość dotychczas dokonanych wpłat, pomniejszonych o karę umowną równą kwocie zaliczki (I rata) - określonej w par. 5 ust. 2 oraz równowartość wszelkich kosztów i opłat poniesionych w związku i w celu zawarcia umowy kredytowej i umowy przeniesienia własności apartamentu na rzecz osób trzecich. "

Branża:Nieruchomości


Powrót