Numer wpisu:2560

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:04/07/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1509/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Magdalena Borzęcka

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"1. TUiR WARTA S.A. nie odpowiada za szkody:
5) powstałe w czasie ruchu pojazdu, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji-gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót