Numer wpisu:3460

Data wpisu:08/01/2012

Data wydania wyroku:09/19/2011

Sygnatura akt:Sygn. Akt XVII AmC 145/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "Warta" spółka akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zakażenie Wirusem HIV / Nabyty Zespół Niedoboru Odporności (w trakcie transfuzji krwi) - (...). Wszystkie poniższe warunki muszą być spełnione, aby uznać zasadność świadczenia (...) instytucja dokonująca transfuzji uznaje swoją odpowiedzialność (...)"

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 19 lutego 2012 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 17 listopada 2011 sygn. akt ACa 1472/11 - oddala apelację

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót