Numer wpisu:2685

Data wpisu:11/02/2011

Data wydania wyroku:08/02/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 70/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Jadwiga Żebrowska - Amber Planet Nord siedzibą w Otwocku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Do reklamowanego lub zwracanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót