Numer wpisu:4497

Data wpisu:04/12/2013

Data wydania wyroku:06/04/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3122/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Dariusz Hoffman

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę Przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko DAREX USŁUGI"

Branża:Inne usługi


Powrót