Numer wpisu:5764

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:06/11/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 11872/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Łukasz Popiało - Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "POPO" w Chrzanowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Z ważnych przyczyn konto może zostać usunięte przez playpal.pl"

Branża:Inne usługi


Powrót