Numer wpisu:2546

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:02/07/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3560/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Wojciech Filipek - "Optim" w Rzeszowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wzrost cen powyżej 10 % upoważnia Klienta do rezygnacji z imprezy i uzyskania zwrotu całości kwoty wpłaconej do biura"

Branża:Turystyka


Powrót