Numer wpisu:3467

Data wpisu:08/01/2012

Data wydania wyroku:12/13/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3112/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Bartosz Bilski

Oznaczenie pozwanego:Vinasera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru w związku z reklamacją lub zwrotem obciążają Kupującego"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót