Numer wpisu:1379

Data wpisu:04/15/2008

Data wydania wyroku:01/28/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 109/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:AWIM - Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych Dorota Wielgus Spółka komandytowa w Tarnowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W przypadku, gdy powierzchnia Apartamentu ulegnie zmianie w stosunku do powierzchni, o której mowa w par. 2 o wiecej niż 3 (trzy) procent tej powierzchni, Strona sprzedająca jest upoważniona do żądania odpowiedniej dopłaty ( w przypadku zwiększenia powierzchni) lub zobowiązana do zwrotu Stronie kupującej odpowiedniej kwoty uiszczonej ceny ( w przypadku zmniejszenia powierzchni)".

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót