Numer wpisu:5727

Data wpisu:07/18/2014

Data wydania wyroku:04/26/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9180/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "EXECUTIO IURIS" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Jolanta Stanisławiak - F.H.U. DOTUS w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Mimo dołożenia wszelkich starań nie jest zagwarantowane, że zamieszczone na stronach sklepu opisy produktów nie zawierają błędów. Nie są one jednak podstawą do ewentualnych roszczeń"

Uwagi:Na skutek zażalenia powoda na postanowienie zawarte w punkcie III (dotyczące kosztów zastępstwa procesowego) wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt XVII AmC 9180/12, Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2014 r. sygn. akt VI ACz 4572/13 postanowił uchylić zaskarżone postanowienie.

Branża:Handel elektroniczny


Powrót