Numer wpisu:5150

Data wpisu:08/07/2013

Data wydania wyroku:03/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 5345/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Eugeniusz Janeczko

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez firmę kurierską lub Pocztę Polską"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót