Numer wpisu:5961

Data wpisu:01/22/2015

Data wydania wyroku:12/03/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 1883/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzyswto Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Paweł Kępski - HEGRA NIERUCHOMOŚCI w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający zobowiązuje się, że nie będzie zawierał umów związanych z Nieruchomością z podmiotami wskazanymi przez pośrednika, bez jego udziału, w każdym czasie. Zastrzeżenia te dotyczące również krewnych, powinowatych, pozostających w stosunku przysposobienia oraz znajomych wskazanych podmiotów, podmiotów powiązanych z nimi kapitałowo lub organizacyjnie"

Branża:Nieruchomości


Powrót