Numer wpisu:5783

Data wpisu:08/27/2014

Data wydania wyroku:07/02/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 11409/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Wojciech Kuleczka - GALERIA GPS WOJCIECH KULECZKA w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ze względu na wymogi proceduralne nie będziemy rozpatrywać reklamacji: - bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę na uszkodzenie, które powstało podczas transportu, - w których brak fabrycznego opakowania reklamowanego towaru"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót