Numer wpisu:1424

Data wpisu:05/27/2008

Data wydania wyroku:10/30/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 86/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia pod warunkiem, że UNIQA TU S.A. nie wypłaciło odszkodowania i nie będzie zobowiązane do wypłacenia odszkodowania z tytułu zawartej umowy."

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót