Numer wpisu:228

Data wpisu:01/06/2005

Data wydania wyroku:10/10/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 47/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Miły Dom sp. z o.o. w Gliwicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Wszelkie wpłaty dokonywane będą na podstawie udokumentowanych dowodów kasowych KP lub przelewów na konto Sprzedającego w banku (...) lub inne wskazane przez Sprzedającego. Inne wpłaty dokonywane przez Kupującego będą uważane za niebyłe. Powyższe nie dotyczy opłaty rezerwacyjnej wnoszonej na konto bankowe lub bezpośrednio do kasy”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót