Numer wpisu:843

Data wpisu:08/25/2006

Data wydania wyroku:06/21/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 76/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Klient ma prawo zrezygnować z imprezy na poniżej wyszczególnionych warunkach, chyba że przy dokonywaniu rezerwacji zostanie poinformowany przez biuro podróży, że z powodu warunków poddostawcy rezygnacja z imprezy pociąga za sobą utratę całej wpłaconej sumy (...). Rezygnacja z imprezy, na którą wystawiony został dowód uczestnictwa, dokonuje się na następujących warunkach: - przy rezygnacji najpóźniej na 40 dni przed zaplanowaną datą wyjazdu biuro podróży pobiera opłatę w wysokości zaliczki (30% ceny imprezy) - przy rezygnacji – mniej niż 40 dni przed terminem wyjazdu, ale nie później niż 22 dni przed tym terminem – biuro podróży ma prawo zatrzymać 50% ceny imprezy - przy rezygnacji między 21 a 8 dniem przed terminem wyjazdu biuro podróży ma prawo zatrzymać 80% ceny imprezy - przy rezygnacji – mniej niż 7 dni przed datą wyjazdu widniejącą na dowodzie uczestnictwa biuro podróży ma prawo zatrzymać 90% ceny imprezy”

Branża:Turystyka

Wyrok:

Powrót