Numer wpisu:4487

Data wpisu:04/11/2013

Data wydania wyroku:05/30/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5499/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Piasecznie

Oznaczenie pozwanego:Harmedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Buku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zwrot towaru następuje wyłącznie w Biurze Handlowym Sprzedającego za pokwitowaniem, w godzinach pracy biura po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót