Numer wpisu:5734

Data wpisu:08/05/2014

Data wydania wyroku:05/21/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 9068/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Izabela Łajs - Policealne Studium Zawodowe "Akademia Zdrowia" w Andrespolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku podjęcia nauki przez Słuchacza w trakcie trwania danego semestru, jest on zobowiązany do zapłaty czesnego za cały semestr. W takim przypadku zaległe raty Słuchacz jest obowiązany opłacić w najbliższym przypadającym terminie opłaty raty czesnego"

Branża:Edukacja


Powrót