Numer wpisu:2247

Data wpisu:04/11/2011

Data wydania wyroku:12/20/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 3226/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Damian Seweryn - Biuro Podróży "Piast-Tourist" w Legnicy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń w ustalonym terminie nie upoważnia Państwa do otrzymania zwrotu części opłaty w Biurze"

Branża:Turystyka


Powrót