Numer wpisu:4778

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:01/11/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4345/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Tomasz Baczyński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"SK-TB nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez klienta w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem łączności"

Branża:Usługi internetowe


Powrót