Numer wpisu:2305

Data wpisu:05/13/2011

Data wydania wyroku:01/14/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1667/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pisma towarzystwa skierowane pod ostatni znany towarzystwu adres ubezpieczającego, uczestnika, uposażonego, uposażonego zastępczego lub innego uprawnionego z umowy ubezpieczenia, uważa się za doręczone po upływie trzydziestu dni od dnia ich wysłania"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót