Numer wpisu:4696

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:12/27/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5442/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Henryk Wieczorek - "Wieczor-Net Sieci Komputerowe Internet"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Firma Wieczor-Net nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek plików, dokumentów, oprogramowania lub danych zwartych w terminali abonenckim, do których mogło dojść w trakcie konfigurowania i podłączania terminalu abonenckiego do sieci Wieczor-Net"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 r. (VI Wydział Cywilny-sygn. akt VI Acz 681/13)

Branża:Usługi internetowe


Powrót