Numer wpisu:4475

Data wpisu:04/10/2013

Data wydania wyroku:01/31/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1965/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Robert Jarzynka

Oznaczenie pozwanego:Interopal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opalenicy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Kupujący wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do:
a) przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty, którym Sprzedawca zleca czynności niezbędne dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
b) przetwarzania jego danych osobowych w celu informowania go o produktach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót