Numer wpisu:1656

Data wpisu:09/21/2009

Data wydania wyroku:04/09/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 297/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Miejski Rzecznik Konsumentów w Legnicy

Oznaczenie pozwanego:Krystyna Karczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Krystyna Karczewska Biuro Nieruchomości Domator w Legnicy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Niniejsza umowa jest umową zawartą na wyłączność, co oznacza, że Zamawiający oddaje sprawę do prowadzenia tylko jednemu pośrednikowi i zobowiązuje się uiścić wyłącznie temu Pośrednikowi wynagrodzenie określone w punkcie 4, bez względu na to w jaki sposób doszło do skojarzenia stron."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót